VB-Clinic

Politechnika Warszawska

Home »  Politechnika Warszawska

Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej (do 1996 roku pod nazwą Wydział Mechaniki Precyzyjnej) powstał w 1962 roku. Na wydziale kształci się ponad 1700 studentów, na kierunkach: mechatronika, automatyka i robotyka oraz biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Wydział prowadzi również studia doktoranckie na kierunkach: mechatronika, automatyka i robotyka oraz biocybernetyka i inżynieria biomedyczna na których studiuje ponad 70 doktorantów. Wydział Mechatroniki uzyskał kategorię A w ostatniej ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rada Wydziału Mechatroniki posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, automatyki i robotyki oraz biocybernetyki i inżynierii biomedycznej. W tych dziedzinach prowadzone są też głównie badania naukowe i prace wdrożeniowe. Wydział Mechatroniki jest wydziałem interdyscyplinarnym składającym się z trzech instytutów:

  • Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki (IMiF),
  • Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej,
  • Instytutu Automatyki i Robotyki.

Prace związane z wykonaniem projektu są realizowane w IMiF, w Zakładzie Technik Rzeczywistości Wirtualnej (ZTRW). ZTRW (http://ztrw.mchtr.pw.edu.pl) jest nowo powstałym i dynamicznie działającym zespołem badaczy z zacięciem wdrożeniowym. Zespół ZTRW rozpoczął swoją działalność od roku 2003 jako grupa badawcza OGX (http://ogx.mchtr.pw.edu.pl), a w 2013 przekształcił się w samodzielny Zakład. W ZTRW zatrudnionych jest dwóch profesorów PW, trzech adiunktów, 2 asystentów oraz około 20 doktorantów i współpracowników realizujących projekty w zakresie obrazowania 2D/3D/4D. Pracownicy ZTRW realizują zarówno projekty badawcze (NCN, 6PR i 7PR UE), rozwojowe (NCBiR) oraz zlecenia dla firm w postaci usług badawczo-rozwojowych powiązanymi z umowami licencyjnymi na wypracowane rozwiązania.