VB-Clinic

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy

Home »  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy

Historia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku liczy niewiele ponad 40 lat. Jednak tradycje istniejącego tu ośrodka ortopedycznego sięgają czasów II wojny światowej.
Funkcjonowanie naszego Szpitala najpełniej obrazują liczby: ponad 11 tysięcy pacjentów leczonych w oddziałach klinicznych oraz pooperacyjnym i rehabilitacji, ponad 8 tys. zabiegów, 13 tys. pacjentów przyjętych podczas całodobowych ostrych dyżurów, blisko 82 tys. porad i konsultacji ambulatoryjnych oraz ponad 150 tys. badań obrazowych i 200 tys. badań laboratoryjnych – to w największym skrócie działalność w 2014 roku. Szpital dysponuje łącznie 438 łóżkami.
Świadczenia zdrowotne oferowane przez nas są świadczeniami wysokospecjalistycznymi, udzielanymi w warunkach opieki szpitalnej i ambulatoryjnej, obejmującymi działania profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne.
Organem założycielskim Szpitala jest Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Każdego roku w różnego rodzaju kursach organizowanych w Szpitalu – doskonalących i przygotowujących do egzaminów specjalizacyjnych – uczestniczy około 1000 lekarzy ortopedów
z kraju i z zagranicy.
W Szpitalu funkcjonują cztery samodzielne Kliniki, sprofilowane kierunkowo, które zajmują
się leczeniem pacjentów i działalnością naukową. Dysponują łączenie 375 łóżkami. Są to:

  • Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP kierowana przez dr hab. n. med. Jarosława Czubaka prof. CMKP,
  • Klinika Ortopedii CMKP kierowana przez prof. dr hab. n. med. Wojciecha Marczyńskiego,
  • Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP kierowana przez prof. dr hab. n. med. Stanisława Pomianowskiego,
  • Klinika Ortopedii i Reumoortopedii CMKP kierowana przez dr. hab. n. med. Jacka Kowalczewskiego prof. CMKP.

Szpital posiada certyfikat potwierdzający spełnianie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego wydany przez Ministra Zdrowia oraz wymagań akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W Szpitalu zatrudnionych jest ponad 600 pracowników, w tym m.in.: 154 lekarzy, 226 pielęgniarek, 26 rehabilitantów, 10 przedstawicieli wyższego personelu medycznego (farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych), ponad 70 przedstawicieli średniego personelu medycznego (techników analityki i techników rtg).