VB-Clinic

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Home »  Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach jest uczelnią prowadzącą kształcenie na trzech wydziałach: Wychowania Fizycznego, Zarządzania Sportem i Turystyką oraz Fizjoterapii. Akademia oferuje siedem oddzielnych kierunków kształcenia, które oferowane są zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej. Prowadzone są również wieloprofilowe studia podyplomowe i kursy dokształcające oraz istnieje możliwość publikowania prac we własnym czasopiśmie naukowym posiadającym wysoki wskaźnik Impact Factor.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach będąc jedną z największych uczelni sportowych w Polsce realizuje działalność edukacyjną na wszystkich trzech poziomach studiów: licencjackich, magisterskich i doktoranckich.  Dodatkowo dostępne są również specjalizacje w poszczególnych dziedzinach wychowania fizycznego, fizjoterapii, bezpieczeństwa wewnętrznego, turystyki i rekreacji oraz zarządzania sportem i turystyką.