VB-Clinic

Harmonogram

Home »  Harmonogram

Szczegółowy harmonogram projektu:
WP1 – Budowa i utrzymanie prototypowych VBCU
konsorcjanci: ERC
miesiące: 1-8
cele: Skonstruowanie 10 prototypowych Virtual Balance Clinic Units, opracowanie połaczenia kablowego, praca nad designem, ergonomią itp.

WP2 – Rozwój kluczowych elementów systemu VB Clinic: biblioteki ćwiczeń, sygnały wejściowe, protokół pomiarowy
konsorcjanci: WUM, AWF, IPCZD, SKG
miesiące: 1-9
cele: Stworzenie biblioteki ćwiczeń rehabilitacyjnych, identyfikacja kluczowych ćwiczeń dla procesu rehabilitacji (kategorii) oraz kluczowych sygnałów, które powinny być zbierane przez system do kontroli poprawności wykonania ćwiczenia

WP3 – Badania przemysłowe nad audiowizualnym rozpoznaniem pacjenta
konsorcjanci: ERC, PW
miesiące: 1-12
cele: Opracowanie systemu rozpoznawania twarzy i głosu w celu identyfikacji pacjenta

WP4 – Badania przemysłowe nad naturalną komunikacją z pacjentem – rozpoznawanie i synteza mowy oraz awatarem
konsorcjanci: ERC
miesiące: 4-15
cele: Rozpoznawanie i synteza mowy, wzory rozmów, reprezentacja graficzna awatara

WP5 – Badania przemysłowe nad efektywnością i spójnością współpracy sprzętu i oprogramowania platformy rehabilitacyjnej
konsorcjanci: ERC
miesiące: 7-12
cele: Opracowanie standardów wejścia sygnałów do warstwy analitycznej programu, synchronizacja sygnałów

WP6 – Badania przemysłowe nad algorytmami analizy sygnałów przekazywanych do warstwy oprogramowania
konsorcjanci: ERC, AWF, PW
miesiące: 10-15
cele: Badania nad algorytmami przetwarzania danych z pomiaru równowagi i danych 3D, powtarzalność pomiarów, stworzenie najlepszych algorytmów analizy danych, oprogramowanie do oceny niestabilności

WP7 – Pomiar serii próbnej pacjentów z wykorzystaniem prototypu urządzenia
konsorcjanci: WUM, AWF, IPCZD, PW, SKG
miesiące: 10-16
cele: Zbieranie surowych danych za pomocą prototypu VBCU, analiza danych pod kątem dokładności pomiarów i użyteczności otrzymanych danych, pomiar pacjentów w różnych grupach wiekowych (100 osób)

WP8 – Badania przemysłowe nad interaktywnymi ćwiczeniami rehabilitacyjnymi dostosowującymi poziom trudności z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
konsorcjanci: ERC, AWF
miesiące: 16-32
cele: Zaawansowane prace nad oprogramowaniem

WP9 – Badania przemysłowe nad systemem wykrywania sytuacji zagrażających pacjentowi i modułem telemedycznym rehabilitacji
konsorcjanci: ERC
miesiące: 16-32
cele: Opracowanie modułu telemedycznego, biblioteka sytuacji zagrożenia

WP10 – Badania repezentatywnej grupy 1000 pacjentów
konsorcjanci: WUM, AWF, IPCZD, PW, SKG
miesiące: 16-32
cele: Badania zdrowych osób w różnych grupach wiekowych (1000 osób) oraz pacjentów ze schorzeniami, stworzenie normatywnej bazy danych

WP11 – Opracowanie dokumentacji technicznej, certyfikacja urządzenia, zabezpieczenie wartości intelektualnej projektu
konsorcjanci: ERC
miesiące: 33-36
cele: Przygotowanie dokumentacji technicznej, certyfikacja, zgłoszenia patentowe

WP12 – Przygotowanie strategii wdrożenia VB Clinic
konsorcjanci: ERC
miesiące: 33-36
cele: Analiza rynku, analiza kwestii prawnych wprowadzenia produktu na rynek, przygotowanie strategii biznesowej, poszukiwanie inwestorów/partnerów handlowych