VB-Clinic

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Home »  Warszawski Uniwersytet Medyczny

OPIS INSTYTUCJI

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest uznanym ośrodkiem edukacyjno-naukowym, który składa się z 165 wydziałów, instytutów i klinik na pięciu wydziałach. WUM kształci ok. dziesięć tysięcy studentów w dziewięciu głównych obszarach tematycznych i czterech specjalnościach. Dodatkowo WUM zapewnia kształcenie podyplomowe. Działalność badawcza w MUW koncentruje się na patogenezie, diagnostyce, terapii, zapobieganiu i optymalizacji procedur terapeutycznych wraz ze skutecznością leczenia i jego kosztami we wszystkich dziedzinach medycyny. Współpraca naukowa obejmuje wymianę naukowców, a także wspólne projekty badawcze i publikacje finansowane ze środków własnych Uniwersytetu, dotacje z Polskiego Komitetu Badań Naukowych (około 150 projektów rocznie), unijne fundusze badawcze (6. i 7. PR) jako oraz europejskie fundusze strukturalne.

W niniejszy projekt zaangażowani są pracownicy naukowo-dydaktyczni z Zakładu Rehabilitacji (II Wydział Lekarski, Oddział Fizjoterapii). Zakład Rehabilitacji posiada aparaturę umożliwiającą prowadzenie badań – Laboratorium Biomechaniczne, Laboratorium Chodu i inne pomieszczenia wykorzystywane do celów naukowych. Posiadane urządzenia: systemy biomechaniczne (laboratorium analizy chodu, systemy diagnostyczne równowagi, dynamometr izokinetyczny, elektromiografia, systemy pedobarograficzne), komputery i oprogramowanie (graficzne, statystyczne) pozwalają na prowadzenie badań o szerokim zakresie tematycznym.

ROLA W PROJEKCIE

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest Liderem Projektu.

Zespół WUM realizuje pracezwiązane z opracowywaniem ćwiczeń do wykorzystania w wirtualnej rzeczywistości (WP2, WP7), opracowuje narzędzia diagnostyczne w oparciu o sygnały dostarczane przez Partnerów technologicznych (WP2, WP10) oraz prowadzi testy na osobach zdrowych w celu stworzenia normatywnej bazy danych (WP10).

OPIS ZESPOŁU

Kierownikiem Projektu jest dr hab. Dariusz Białoszewski, który jest specjalistą w dziedzinie ortopedii i traumatologii oraz rehabilitacji medycznej. Od 2006 roku kieruje Zakładem Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest także Członkiem Senatu WUM i Rady II Wydziału Lekarskiego oraz Redaktorem Naczelnym czasopisma naukowego „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”. Profesor Dariusz Białoszewski ma bogate doświadczenie w prowadzeniu prac naukowych i projektów badawczo-rozwojowych (jako kierownik projektów): „Profilaktyczne stosowanie ozonu w chirurgii układu ruchu” (2WG / W1 / 1999-2000) oraz „Profilaktyczne śródoperacyjne stosowanie ozonu w chirurgii ortopedycznej ze szczególnym uwzględnieniem alloplastyki stawów”(2WG / W1 / 2001-2003). Efektem tych badań było oryginalnych technik, wykorzystania ozonu w chirurgii układu ruchu oraz wprowadzenie na polski rynek komercyjny produktu leczniczego – ozonowanej oliwki pod nazwą „Ozonella”.

Zespół MUW składa się z młodych naukowców – liderem zespołu prowadzącego badania nad zadaniami powierzonymi WUM jest dr n. o zdr. Anna Hadamus. Ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie w badaniach i rozwoju” (Lublin, 2011-2012) oraz „Szkolenie z zarządzania badaniami” (Technical University in Hamburg, Germany, 2008). Inni badacze pracujący nad projektem to: dr n. med. Sebastian Wójtowicz, ngr Anna Mosiołek, mgr Marta Grabowicz, mgr Aneta Bugalska, mgr inż. Monika Selegrat i mgr Magdalena Wąsak.