VB-Clinic

Wirtualna Klinika Równowagi

Projekt „Wirtualna Klinika Równowagi” finansowany w ramach programu Strategmed III „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
• Budżet projektu: 11 350 433 PLN
• Kwota dofinansowania: 10 467 808 PLN
• Czas trwania projektu: 36 miesięcy (od 1 lutego 2017)

Zaburzenia równowagi oraz upadki są istotnym problemem medycznym dotyczącym całej populacji. Dzieci z zaburzeniami neurologicznymi cierpią z powodu niestabilności postawy. Również każdego roku ponad 30% osób starszych doświadcza zaburzeń równowagi kończących się upadkiem. Upadki mają zróżnicowane konsekwencje od złamań kończyn aż po wypadki śmiertelne. Pacjenci najczęściej wymagają hospitalizacji i długotrwałej rehabilitacji.
Problem upadków nasilają zmiany neurodegeneracyjne, oraz występujące w różnym nasileniu patologie i urazy narządu ruchu. W starszym wieku, pierwszy upadek uruchamia procesy „błędnego koła” prowadzącego do radykalnego ograniczenia aktywności ruchowej. Wykazano, że wdrożenie odpowiedniego programu usprawniającego może zahamować ten proces. Jednakże całkowity brak skuteczniej metody diagnostycznej oraz ograniczony dostęp do rehabilitacji ruchowej uniemożliwiają walkę z negatywnymi skutkami zaburzeń równowagi.

Wyniki wieloletnich badań posturograficznych przeprowadzonych przez członków Konsorcjum  pozwoliły na wyodrębnienie specyficznych parametrów niestabilności postawy, które pozwalają na wczesne wykrywanie zaburzeń równowagi. Dzięki temu powstała nasza autorska koncepcja
połączenia procesu diagnostycznego z rehabilitacją w przestrzeni wirtualnej. W ramach projektu jest planowane skonstruowanie i wdrożenie wirtualnej kliniki, pracującej w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania techniczne.

Aktualności


Piknik Naukowy

9 czerwca 2018 firma ERC wraz z członkami konsorcjum VB-Clinic uczestniczyła w Pikniku Naukowym na Stadionie Narodowym. Piknik Naukowy to największa w Europie impreza plenerowa o tematyce naukowej. W tym roku był organizowany przez Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik już po raz dwudziesty drugi. Co roku wybierany jest inny temat przewodni, zaś…

Nowe Prace

Rozpoczynają się prace związane z rejestracją, analizą i obróbka danych uzyskanych w czasie nagrywania pacjentów.

Poszerzenie Zespołu Badawczego

Do zespołu badawczego dołącza mgr Kamil Wydra.